Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

redakce  Sdílet článek na nebo
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Od 30. listopadu 2020 bude pro všechny žáky 1. stupně (1.-5. ročník) a žáky 9. ročníku základní školy povinná prezenční výuka. Žáci 6.-8. ročníku budou mít tzv. rotační výuku (střídání celých tříd po týdnu) – jeden týden prezenční a druhý týden distanční výuku dle předem stanoveného rozdělení jednotlivých tříd.

Každý žák (zákonný zástupce) obdrží v elektronické podobě bližší pokyny k organizaci a průběhu vzdělávacího procesu.

Mgr. Otto Ondráček, ředitel školy