I. základní škola

Jazykový pobyt ve Velké Británii

/ redakce

Ve dnech 3.-8. března 2024 vyrazili žáci 9. ročníku naší školy na jazykový pobyt do Velké Británie…

Jazykový pobyt ve Velké Británii

Po dlouhé cestě autobusem a plavbě trajektem konečně dorazili do Doveru, přístavního města v anglickém hrabství Kent. Z Doveru zamířili do Portsmouthu, města bohatého na námořní historii. Zde stojí za vidění námořní muzeum, které uchovává několik slavných lodí včetně HMS Victory, lodě viceadmirála Nelsona.

Druhý den je čekala návštěva křídových útesů Seven Sisters v národním parku South Downs. Posléze obdivovali krásy lázeňského města Brighton a Brighton Palace Pier – 525 m dlouhého viktoriánského mola se zábavním centrem. V Brightonu se nachází i nejstarší akvárium Sea Life.

Ve středu si žáci prohlédli městečko Windsor spolu s jeho největší atrakcí – hradem Windsor, jenž je oficiální královskou residencí. V odpoledních hodinách zavítali do studentského města Oxford. Oxford se může chlubit krásným historickým centrem, nádhernou architekturou a nejstarší univerzitou v anglicky mluvících zemích.

Putování po Velké Británii končilo celodenní návštěvou Londýna. Vše začalo procházkou v Greenwich parku k nultému poledníku. Následovala plavba vyhlídkovou lodí po řece Temži kolem Toweru of London, pěší prohlídka Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, Downing Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square. Nakonec jízda na obřím vyhlídkovém kole London Eye.

Jazykově-vzdělávací pobyt měl přispět k ověření znalostí angličtiny v praxi, podpořit rozvoj komunikačních dovedností žáků a probudit jejich větší zájem o studium cizího jazyka. Během pobytu v hostitelských rodinách museli žáci komunikovat s rodilými mluvčími, učili se samostatnosti, získali nové zkušenosti, poznali jiný způsob života, jiné zvyky, kulturu a tradice.

Návštěvou zajímavých míst a kulturních památek mohli žáci poznat historii, geografii a kulturu Anglie, vidět naživo místa, která znají jen z učebnic, filmů nebo seriálů.

Unavení, ale spokojení a plni nových zážitků a dojmů dorazili naši deváťáci v páteční podvečer zpět. Doufejme, že budou dlouho vzpomínat….

Mgr. Monika Pinterová

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft