Koloběžkiáda 2018

redakce  Sdílet článek na nebo

Ve středu 23. května 2018 se sešly děti ze školní družiny na dopravním hřišti při 5. ročníku koloběžkiády…

Koloběžkiáda 2018

Připravili ji pro ně členové dopravního kroužku naší školy pod vedením paní učitelky Součkové. Nejdříve byly děti rozděleny podle tříd do skupin. První a druhá třída předvedla svoji jízdu zručnosti na koloběžkách. Třeťáci a starší soutěžili na kolech. V této soutěži tentokrát nerozhodovala rychlost, ale přesnost. A nebylo to vůbec jednoduché – každá nepřesnost, jeden trestný bod. A protože v dopravním provozu hraje velkou roli ohleduplnost a kázeň, tak se  na ně též přihlíželo.

Při jízdě zručnosti starších žáků byly využity úplně nové překážky – byly dřevěné a bylo docela náročné je zdolat. Počáteční obavy však všichni překonali. Jízdu si zkusilo i několik odvážlivců z nižších ročníků.

Každý účastník získal medaili, nechyběla sladkost na posilnění a ti nejlepší byli oceněni. Počasí nám přálo, děti byly velmi šikovné a všichni se těšili, jak své získané dovednosti předvedou svým rodičům.

Marie Roušová