I. základní škola

Konzultační schůzky

/ redakce

Rodičům budou poskytnuty individuální informace o prospěchu a chování jejich dětí za 1. čtvrtletí školního roku 2022-2023…

Konzultační schůzky

Schůzka se uskuteční ve dvou termínech:

  • v úterý 22. 11. 2022 od 15:00 do 17:00 hodin pouze u tříd umístěných v hlavní budově školy na Vratislavově náměstí 124 (4.-9. ročník)
  • ve  čtvrtek 24. 11. 2022 od 15:00 do 17:00 hodin pouze u tříd umístěných v budově přístavby školy na Sportovní ulici č. 321 (1.-3. ročník)

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jídelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 603 227 190

Partneři školy

0304logoMicrosoft