Lidice pro 21. století

redakce  Sdílet článek na nebo
Lidice pro 21. století

Mezinárodní internetovou vědomostní soutěž Lidice pro 21. století vyhlašuje Památník Lidice, Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Soutěž je určena dětem a mládeži z celého světa ve věku 10-19 let. Jejím cílem je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice zavražděných nacisty v roce 1942 a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech, vztahujících se k druhé světové válce a k nacistickým totalitním režimům 20. století.

Václav Švub, žák 8. třídy naší školy, se této mezinárodní soutěže zúčastnil. Nejen náhoda a nezapomenutelné dojmy z návštěvy Památníku Lidice, ale především zájem o historii, přivedl Vaška k této soutěži. Sepsal práci, ve které vyjádřil své pocity z naší minulosti, z tragédie vyhlazení obce Lidice. Velice pěkně a obdivuhodně shrnul své myšlenky, reprezentoval sebe a naši školu v mezinárodní soutěži, kde vyhrál se svou prací 1. místo.

Gratulujeme ke krásnému umístění…

Mgr. Martina Bártová