Milá setkání s budoucími prvňáčky

redakce  Sdílet článek na nebo

S budoucími prvňáčky jsme se letos u nás ve škole setkali hned dvakrát…

Milá setkání s budoucími prvňáčky

Přálo tomu štěstí dobrého načasování, protože obě akce proběhly ještě před obdobím, kdy se naše každodenní životy musely přizpůsobit opatřením v důsledku nařízení s ohledem na nebezpečí koronavirové epidemie.

První akcí bylo Posezení u kávy a čaje, které bylo tentokrát motivované sluníčkem. Děti si přišly prohlédnout budovu přístavby naší školy na Tyršově ulici a společně s námi, učitelkami budoucích prvních tříd, si vyzkoušely „hru na školu“. Jejich rodiče měli ve stejnou chvíli možnost zhlédnout ukázky metod práce v hodinách stávajících prvňáků pod vedením jejich třídních učitelek Mgr. Pavly Sedlákové a Mgr. Markéty Ondráčkové.

Všichni jsme se nakonec sešli u kávy, čaje a malého občerstvení. Zde vznikl prostor pro rodiče, kteří měli možnost se zeptat učitelek prvního stupně nebo paní zástupkyně Mgr. Hany Knapčokové na cokoli, co je zajímalo ohledně výuky a organizace budoucích prvních tříd. Akce je každoročně rodiči i dětmi vítána. Svědčí o tom hojná účast rodin s předškoláčky a nás tento zájem ze strany rodičů velmi těší.

Děti letos přišly o svůj velký den – tedy o skutečný zápis do první třídy. O to více nás těší, že na naší škole to nebyla tak úplně pravda, protože druhou zmiňovanou akcí pro budoucí školáky, kterou se podařilo uskutečnit ještě před uzavřením škol, byl právě Zápis nanečisto. Přístavba naší školy se v tento den hemžila dětmi s rodiči i jejich sourozenci. Budoucí prvňáčci si mohli projít celou budovu školy a na jejich průzkumných cestách je doprovázeli žáci devátých tříd převlečení za sluníčka. Děti si ověřily své dovednosti pro vstup do první třídy. Ve třídách pro ně byla připravena stanoviště zaměřená na jednotlivé dovednosti budoucích školáků.

Na stanovištích jim byly průvodkyněmi nejen všechny paní učitelky z prvního stupně, ale i již zmiňovaní starší spolužáci. Na děti čekaly hry s jazykovými i matematickými úkoly, poznávaly a přiřazovaly mláďata, vyzkoušely si, co dokáže interaktivní tabule nebo tablet s aplikacemi pro vzdělávání. Děti byly opravdu velice šikovné a pro nás byla odměnou jejich odvaha a spokojené usměvavé tváře.

Moc se na naše budoucí prvňáčky těšíme a pevně věříme, že se všichni 1. září ve slavnostní náladě setkáme v naší sluníčkové škole…

Mgr. Marie Budíková a Mgr. Dita Machová
učitelky prvních tříd ve školním roce 2020-2021