Návrat žáků do školy od 12. dubna 2021

redakce  Sdílet článek na nebo
Návrat žáků do školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

12. dubna 2021 nastane opět den, kdy se budou moci žáci – i když jen někteří – opět vrátit do školních lavic. Od pondělí budou mít žáci 1.-5. ročníku tzv. rotační výuku (střídání celých tříd po týdnu) – jeden týden prezenční a druhý týden distanční výuku dle předem stanoveného rozdělení jednotlivých tříd. Žáci 6.-9. ročníku budou mít i nadále distanční výuku ve stejném rozsahu jako dosud.

Organizační pokyny

Od 12. 04. 2021 – 15. týden (lichý týden) – budou mít prezenční výuku dle platného rozvrhu žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A. Žáci 1.B, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B budou mít i nadále povinnou distanční výuku ve stejném rozsahu jako dosud.

Následující týden – od 19. 4. 2021 – 16. týden (sudý týden) – dojde u těchto tříd k výměně distanční a prezenční výuky.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách. Je zapotřebí dodržovat všechna bezpečnostní, hygienická a epidemiologická opatření. Žáci musí mít po celou dobu správně nasazenou ochranu dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek (zdravotnická obličejová maska – např. chirurgická nebo jednorázová rouška).

Příchod, odchod a pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky jednotlivých tříd. Stejný způsob bude organizován ve školní jídelně a družině. Jednotlivé třídy budou vstupovat do budovy v předem stanovených časových intervalech:

Přístavba – 1.-3. ročník

  • 1.A v době od 7.20 do 7.30 hodin – lichý týden
  • 1.B v době od 7.20 do 7.30 hodin – sudý týden
  • 2.A v době od 7.30 do 7.40 hodin – lichý týden
  • 2.B v době od 7.30 do 7.40 hodin – sudý týden
  • 3.A v době od 7.40 do 7.50 hodin – lichý týden
  • 3.B v době od 7.40 do 7.50 hodin – sudý týden

Hlavní budova – 4.-5. ročník

  • 4.A v době od 7.20 do 7.30 hodin – lichý týden
  • 4.B v době od 7.20 do 7.30 hodin – sudý týden
  • 5.A v době od 7.30 do 7.40 hodin – lichý týden
  • 5.B v době od 7.30 do 7.40 hodin – sudý týden

Prosím, dodržte tyto časové harmonogramy.

 

Testování

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy – pondělí a čtvrtek, v případě RT-PCR testů 1x týdně. Testování se provádí vždy bezprostředně po příchodu do školy – první vyučovací hodinu. V naší škole budou k testování použity neinvazivní „Singcelean testy“, testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. Přikládám odkaz na instruktážní video – ZDE.  Pozorně se s ukázkou seznamte, vhodné je probrat testování i se svým dítětem.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

 

Školní družina a školní jídelna

Provoz ŠD bude do 16.00 hod. Oddělení ŠD budou vytvořena na základě jednotlivých tříd. Z organizačních a personálních důvodů budou otevřena maximálně čtyři oddělení – 1.-4. třída. Ranní družina není poskytována.

Provoz školní jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, studenti, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Máte-li zájem o stravování, je nutné se přihlásit nejpozději v den před výukou – do 13.30 hodin. Pokud máte zájem o oběd už v pondělí 12. 04. 2021, je zapotřebí se přihlásit nejpozději v pátek 09. 04. 2021.

 

Děkuji všem za pochopení a věřím, že společnými silami vše zvládneme.
Přeji vám, ať jste hlavně zdraví.

Mgr. Otto Ondráček, ředitel školy