Nevšední zážitek

redakce  Sdílet článek na nebo

Nový školní rok už dávno odstartoval, ale dovolte mi malé ohlédnutí za výletem, kterého se účastnili žáci 2. stupně před prázdninami…

Nevšední zážitek

V červnu měli možnost členové Ekotýmu a žáci s výbornými výsledky ve sběrových aktivitách (sběr pomerančové a citrónové kůry, sběr papíru a víček od PET lahví) navštívit ve Starém Městě u Uherského Hradiště KOVOZOO a Modrou u Velehradu.

V Modré jsme navštívili expozici Živá voda, která představuje život ryb a poukazuje tak na nezbytnost zachování biodiverzity. Dále jsme si prohlédli archeoskanzen, který žákům přiblížil život našich předků a různorodost dopadů lidské činnosti na změny klimatu v historii a dnes.

Kovozoo nám pak zcela učarovala. Je až neskutečné, jak se dá důmyslně naložit s kovovým odpadem, co všechno lidská tvořivost dokáže a jak lze nenásilně poukázat na nutnost omezení odpadu a znovuzískávání primárních surovin pro další využití.

Nezbývá než dodat, že exkurze byla financována z Fondů Kraje Vysočina a že se nám podařilo skloubit nevšední a krásné zážitky se vzdělávacím podtextem.

Mgr. Martina Janíčková