Než půjdeme do školy

redakce  Sdílet článek na nebo

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,
každým dnem se přibližuje chvíle, kdy přijdete poprvé společně navštívit základní školu…

Než půjdeme do školy

Děti s očekáváním nových zážitků a kamarádů, rodiče možná s mírnou obavou, zda se dětem bude ve škole líbit, na co všechno mají připravit děti pro zápis a posléze i pro vstup do první třídy. A protože víme, že nástup dětí do školy je obdobím plným otázek a očekávání, připravily si paní učitelky prvního stupně ještě před zápisem akce, které by měly přinést do tohoto období více informací pro rodiče a zároveň podpořit děti v jejich přípravě na zápis.

Další společné setkání, při kterém bychom rádi předali rodičům podrobnější informace k organizaci školního roku, ve kterém se jejich děti už stanou skutečnými školáky, se uskuteční po zápise do prvních tříd. Setkání vždy proběhnou v budově přístavby na Tyršově ulici č. 321. Termíny a názvy všech akcí naleznete na internetových stránkách naší školy a plakáty s pozvánkou vždy včas najdete také ve Vaší mateřské škole.

Už teď se na Vás, milí budoucí prvňáčci, moc těší Vaše paní učitelky

 Mgr. Dita Machová a Mgr. Marie Budíková

 

SPOLEČNÁ SETKÁNÍ

Dny otevřených dveří

Ve dnech 3. až 5. února 2020 zveme veřejnost k návštěvě přístavby naší školy na Tyršově ulici 321 v rámci Dnů otevřených dveří. Zájemci si mohou prohlédnout prostory a vybavení jednotlivých tříd. V tyto dny je možno zhlédnout výuku v 1.- 3. ročníku:

  • 1. ročník – středa 5. 2. 2020 v době od 7.30 do 11.00 hodin
  • 2. ročník – pondělí 3. 2. 2020 v době od 7.30 do 11.00 hodin
  • 3. ročník – úterý 4. 2. 2020 v době od 7.30 do 11.00 hodin

Aby nedocházelo k narušování výuky v uvedených ročnících, prosíme návštěvníky o dodržení začátků vyučovacích hodin, jejichž časové vymezení je následující:

  • 1. hodina: 07.30-08.15 hodin
  • 2. hodina: 08.20-09.05 hodin
  • 3. hodina: 09.20-10.05 hodin
  • 4. hodina: 10.15-11.00 hodin

 

Posezení u kávy a čaje

Dne 13. února 2020 od 15.30 hodin zveme rodiče a budoucí prvňáčky na tradiční Posezení u kávy a čaje, které se uskuteční na přístavbě školy na Tyršově ulici 321. Bude možné se podívat na ukázku práce s letošními prvňáčky a seznámit se s učitelkami budoucích prvních tříd.

 

Zápis nanečisto

Proběhne na přístavbě školy 5. března 2020 od 15.30 hodin. Děti si hravou a zábavnou formou mohou vyzkoušet, jak jsou připraveny plnit zápisové úkoly v prostředí školy.

 

Zápis do 1. třídy

Proběhne na přístavbě školy 2. dubna 2020 od 15.30 hodin.

 

Informační schůzka pro rodiče

Proběhne na přístavbě školy 11. června 2020 od 15.30 hodin.

 

Případné další informace naleznete na webových stránkách školy.