Než půjdeme do školy

redakce  Sdílet článek na nebo

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci,
každým dnem se přibližuje chvíle, kdy přijdete poprvé společně navštívit základní školu…

Než půjdeme do školy

Děti s očekáváním nových zážitků a kamarádů, rodiče možná s mírnou obavou, zda se dětem bude ve škole líbit, na co všechno mají připravit děti pro zápis a posléze i pro vstup do první třídy. A protože víme, že nástup dětí do školy je obdobím plným otázek a očekávání, připravily si paní učitelky prvního stupně ještě před zápisem akce, které by měly přinést do tohoto období více informací pro rodiče a zároveň podpořit děti v jejich přípravě na zápis.

Další dvě společná setkání, při kterých si už děti zahrají na školáky a rodičům bychom rádi předali podrobnější informace k organizaci školního roku, se uskuteční po zápise do prvních tříd. Setkání vždy proběhnou v budově přístavby na Tyršově ulici č. 321. Termíny a názvy všech akcí naleznete na internetových stránkách naší školy a plakáty s pozvánkou vždy včas najdete také ve Vaší mateřské škole.

Už teď se na Vás, milí budoucí prvňáčci, moc těší Vaše paní učitelky

 Mgr. Markéta Součková a Mgr. Ivana Fousková

 

SPOLEČNÁ SETKÁNÍ

Pasování na čtenáře

Blíží se pololetí a to v našich prvních třídách znamená, že se děti od prvního písmene abecedy dočetly až po to poslední a dokážou už přečíst první krátké pohádky úplně samy. K tak velkému úspěchu patří gratulace a pochvala, v dětském světě nejlépe od skřítků Čtenáříčků. Přijďte si poslechnout malé čtenáře a nechat se vtáhnout do dětského světa písniček, básniček a her.

Slavnostní pasování na čtenáře proběhne pro děti z 1.B 16. ledna a pro žáky z 1.A 18. ledna 2018 – vždy v 15.30 hodin v kreslírně 1. základní školy, Vratislavovo náměstí 124.

 

Dny otevřených dveří

Ve dnech 5. až 7. února 2018 zveme veřejnost k návštěvě přístavby naší školy na Tyršově ulici 321 v rámci Dnů otevřených dveří. Zájemci si mohou prohlédnout prostory a vybavení jednotlivých tříd. V tyto dny je možno zhlédnout výuku v 1.- 3. ročníku:

  • 1. ročník – pondělí 5. 2. 2018 v době od 7.30 do 11.10 hodin
  • 2. ročník – středa 7. 2. 2018 v době od 7.30 do 11.10 hodin
  • 3. ročník – úterý 6. 2. 2018 v době od 7.30 do 11.10 hodin

Aby nedocházelo k narušování výuky v uvedených ročnících, prosíme návštěvníky o dodržení začátků vyučovacích hodin, jejichž časové vymezení je následující:

  • 1. hodina: 07.30-08.15 hodin
  • 2. hodina: 08.25-09.10 hodin
  • 3. hodina: 09.30-10.15 hodin
  • 4. hodina: 10.25-11.10 hodin

 

Posezení u káva a čaje

Dne 15. února 2018 od 15.30 hodin zveme rodiče a budoucí prvňáčky na tradiční Posezení u kávy a čaje, které se uskuteční na přístavbě školy. Bude možné se podívat se na ukázku práce s letošními prvňáčky a seznámit se s učitelkami budoucích prvních tříd.

 

Zápis nanečisto

Proběhne na přístavbě školy 13. března 2018 od 15.30 hodin. Děti si hravou a zábavnou formou mohou vyzkoušet, jak jsou připraveny plnit zápisové úkoly v prostředí školy.

 

Případné další informace naleznete na webových stránkách školy.