Omezení provozu škol od 14. 10. 2020

redakce  Sdílet článek na nebo

Informace k novým omezením v oblasti školství, která platí od 14. října 2020…

Omezení provozu škol od 14. 10. 2020

Vážení rodiče,

vláda omezuje s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků v základní škole a v zájmovém vzdělávání ve školní družině.

Žáci 1.-9. ročníku se budou vzdělávat distanční formou. Výuka bude probíhat na stejné platformě jako v jarních měsících. V případě nejasností či technických problémů se obraťte na třídní učitele, popřípadě na jednotlivé vyučující daných předmětů.

Po dobu distanční výuky budou žáci automaticky odhlášeni z obědů ve školní jídelně. Pokud však budou mít v této době o oběd ze školní jídelny zájem, musí si ho přihlásit. Žáci mají nárok na dotovaný oběd.

Obědy se vydávají do jídlonosičů v době od 11.00 do 13.00 hodin.

Mgr. Otto Ondráček, ředitel školy