Oslavy 140. výročí otevření školy

redakce  Sdílet článek na nebo

Den 19. září 2019 byl pro naši školu velmi významný. Slavili jsme totiž její 140. výročí. A byla to oslava opravdu velkolepá…

Oslavy 140. výročí otevření školy

Hlavní část oslav se konala na Vratislavově náměstí před budovou školy. Na pódiu probíhaly projevy pana ředitel, zástupců města i dalších hostů. Křtil se tu almanach vydaný právě k tomuto výročí. Proběhlo mnoho krásných vystoupení mladších i starších žáků školy, mažoretek, Aerobic teamu a judistů. Celý program byl po celý den zpestřen hudebním doprovodem.

V prostoru před školou bylo možno zakoupit almanachy a pamětní školní hrnečky, vyrábět pro radost v dílničkách, soutěžit u stánku žákovského parlamentu či Ekotýmu, vyzkoušet si své sportovní dovednosti.

Zároveň probíhaly komentované prohlídky školy, kdy si návštěvníci mohli prohlédnout třídy, odborné pracovny a vybavení. Absolventi této školy mohli zavzpomínat a posoudit, co se během let změnilo. Byla připravena výstava fotografií z historie i současného života školy, k prohlédnutí byly staré i nové školní a družinové kroniky. Ve třídách byly připraveny různé aktivity pro děti a dospělé, kde si návštěvníci mohli vyzkoušet plno zajímavého ze života ve škole. Na závěr proběhla na náměstí před školou všemi očekávaná ohňová show, která oslavy zakončila.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat vám všem, kteří jste v hojném počtu přišli slavit s námi. Věříme, že jste strávili příjemné odpoledne a odnesli si plno pěkných zážitků z bohatého programu. Velký dík patří všem žákům i zaměstnancům naší školy za přípravu i vlastní průběh oslav. Dále děkujeme za spolupráci zejména Spolku rodičů při ZŠ Nové Město na Moravě, Domu dětí a mládeže Klubíčko, kulturnímu domu, Aerobic teamu Nové Město na Moravě, technickým službám města a všem, kteří se ochotně podíleli na zdárném průběhu oslav. Za finanční podporu děkujeme městu Nové Město na Moravě.

Videozáznam z oslav si můžete prohlédnout ZDE.

Mgr. Hana Knapčoková