Platba obědů pro cizí strávníky

redakce  Sdílet článek na nebo
Platba obědů pro cizí strávníky

Od 1. ledna 2022 mohou cizí strávníci hradit obědy formou platby na účet.

Číslo účtu: 123-5753240247/0100

Variabilní symbol: číslo strávníka

Platbu bude možno realizovat až od 1. 1. 2022!

Alena Dvořáková, vedoucí školní jídelny

 

 
Dotazník