I. základní škola

Pomáhám, protože chci aneb 72 hodin

/ redakce

I v letošním školním roce jsme se zapojili do celorepublikového programu na zlepšení životního prostředí…

Pomáhám, protože chci aneb 72 hodin

Jedná se o tři dny dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již podeváté. Kdykoliv během těchto 72 hodin (v letošním roce to bylo od 14. do 17. října) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí.

My jsme se zapojili v pátek 15. října, kdy žáci 9. ročníku v rámci volitelného předmětu ekologicko přírodopisná praktika vysázeli na školní zahradě ovocné stromky a šeříkové keře. Nejprve si vyrobili propagační plakáty, které o aktivitě podrobně informovaly. Samotnou akci pak odstartovali symbolickým zapískáním na píšťalky a pustili se do práce. Bylo potřeba vykopat jámy, zasazené stromky dále opatřit ochrannými kůly i pletivem proti okusu zvěře apod. Při této příležitosti také zakopali (neznámo kam 😊) poselství budoucím generacím, uschované v láhvi.

Vzhledem k příznivému počasí šla práce pěkně od ruky a akce se tak vydařila. Tímto bychom rádi poděkovali i organizátorům soutěže (České radě dětí a mládeže), kteří zajistili dodání stromků i propagačních materiálů v podobě píšťalek a náramků.

Mgr. Martina Janíčková

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jídelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 603 227 190

Partneři školy

0304logoMicrosoft