Pomáháme ve stavu nouze

redakce  Sdílet článek na nebo

Současná mimořádná situace se dotkla i naší školy a všech zaměstnanců, žáků a jejich rodičů…

Pomáháme ve stavu nouze

Ve vzájemné spolupráci jsme zajistili vzdělávání žáků na dálku. Žáci prvního stupně a jejich rodiče komunikují se svými učiteli prostřednictvím e-mailů, žáci 2. stupně prostřednictvím aplikace Teams v prostředí Office 365, kterou jsou zvyklí běžně používat. Věříme, že takto společně výuku i přes překážky zvládneme.

V současném stavu nouze se snažíme pomáhat, kde je třeba. Ve školní družině jsme začali šít nedostatkové zboží – roušky (ústenky) pro ty, kteří je potřebují nejvíce. Část jich putovala do nemocnice, spousta do provozu školní jídelny a zbytek je určen pro zaměstnance školy – učitelky, vychovatele, asistenty a správní zaměstnance. V této složité životní situaci se projevila solidarita a snaha pomoci těm, kteří to potřebují.

Zaměstnanci 1. ZŠ