Poplatek za provoz školní družiny

redakce  Sdílet článek na nebo
Poplatek za provoz školní družiny

Z důvodu nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR, podle něhož se zakazuje přítomnost žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (týká se také školní družiny a jídelny), rozhodl ředitel školy (po dohodě se zřizovatelem) na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, že po dobu platnosti tohoto opatření nebude školní družinou poskytováno zájmové vzdělávání, od 1. dubna 2020 se také ruší i poplatek za provoz školní družiny.

Vyúčtování bude provedeno po skončení školního roku a případné přeplatky budou vráceny na účet.

Mgr. Otto Ondráček, ředitel školy