I. základní škola

Poznáváme buňky

/ redakce

Žáci 6. ročníku se stejně jako v předchozích letech ve výuce přírodopisu seznámili s buňkou, která tvoří základní stavební a funkční jednotku každého živého organismu…

Poznáváme buňky

Se žáky 6.A jsme buňku začali probírat začátkem října ještě během prezenční výuky. Uzavření škol kvůli šířícímu se koronaviru nás odsoudilo k tomu, že jsme ji museli dokončit už v rámci asynchronní on-line výuky.

Žáci poznali stavbu buňky, druhy organel a jejich funkci i jednotlivé typy buněk. Bakteriální, rostlinná i živočišná buňka pak byla následně tématem hodnoceného pracovního listu a také tvorby modelu jednoho typu buňky, který si žáci sami zvolili. Modely vznikaly z plastelíny a musely mít popis. Jako výsledek pak žáci prostřednictvím aplikace Teams, kterou škola používá pro distanční výuku, odevzdávali fotografii svého díla. Jak se modely žákům povedly, můžete sami posoudit z přiložených fotografií.

Všem, kdo model buňky vytvořili, bych touto cestou chtěla poděkovat za čas, který tomu věnovali.

Mgr. Hana Kosková

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft