I. základní škola

Praha – zdroj historie a vědy

/ redakce

Již tradičně na jaře se žáci 7. tříd vypravili na exkurzi do Prahy…

Praha – zdroj historie a vědy

Cílem bylo poznat Pražský hrad a rozšířit si obzory v oblasti vědy a techniky, k čemuž skvěle posloužilo technickém muzeum. Na Hradě jsme v klidu a bez velkých davů prošli základní body prohlídky – Zlatou uličku, Vladislavský sál i katedrálu sv. Víta. Poté jsme se přesunuli jako VIP návštěvníci na výměnu stráží na 1. nádvoří.

Cestou z Hradu jsme se kochali výhledem na Vltavu, mosty, část Prahy a krásnou rozkvetlou přírodu Letenských sadů. V technickém muzeu si každý našel nějakou atraktivní část, která ho více zaujala. Vše jsme završili procházkou z Letné na vlakové nádraží a hurá domů.

Mgr. Erika Oravcová

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft