I. základní škola

Příběh jednoho domu

/ redakce

Od ledna do června 2023 pracovali žáci 9.B na projektu, který jim umožnil nahlédnout do historie Nového Města na Moravě a seznámit se s osudem židovské rodiny, která zde žila…

Příběh jednoho domu

Málokdo tuší, že naše město bylo před II. světovou válkou domovem dvou židovských rodin. Ta, kterou jsme si vybrali jako cíl našeho pátrání, bydlela v domě č. p. 4 na Vratislavově náměstí a jmenovala se rodina Skuteckých.  Žáci při svém bádání po jejich osudech zjistili, že členové rodiny patřili svého času mezi velmi významné novoměstské občany. Součástí zjišťování informací nebylo pouze vyhledávání na internetu a v knihách, ale i rozhovor s pamětníkem panem docentem Ladislavem Slonkem, který nám vyprávěl o vlastních vzpomínkách na rodinu Skuteckých a také o vzpomínkách jeho tety, která byla u Skuteckých zaměstnaná jako ochutnavač likérů v jejich výrobně. Díky ochotě současných majitelů domu se žáci mohli podívat i do samotného objektu a prohlédnout si místa, která dodnes připomínají život Skuteckých v našem městě v době před II. světovou válkou. Osud této rodiny je příkladem krutosti nacistického režimu a jeho postoje vůči židovskému obyvatelstvu.

Výsledek práce žáků bude k vidění na informační tabuli, která je aktuálně ve výrobě a v průběhu července bude umístěna před naší školou. Součástí projektu jsou i webové stránky, kde jsou k dispozici podrobnější informace a fotogalerie k celému projektu.

Doufáme, že Vás práce našich žáků zaujme a přinese Vám nové a zajímavé informace o historii našeho města.

Mgr. Marie Klimešová

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft