Přijímací zkoušky na střední školy

redakce  Sdílet článek na nebo

Informace pro žáky, kteří budou konat přijímací zkoušky na střední školy pro školní rok 2021/2022…

Přijímací zkoušky na střední školy

Vážení rodiče, milí žáci,

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR) ve svém mimořádném opatření stanovilo, že žákovi (dále jen „uchazeč“), který je uchazečem o střední vzdělávání, se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce (nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formou), pouze za předpokladu:

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19,
  • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Výše uvedený doklad může uchazeč nahradit:

  • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech.

Žák, který půjde k přijímací zkoušce, se podrobí testování ve své kmenové škole. Škola je povinna na jeho žádost provést preventivní test, následně mu škola vydá doklad o výsledku testu. Žáci 5. a 9. ročníků (popřípadě 7. roč.) obdrží prostřednictvím svých třídních učitelů informace o jejich termínech k testování. Termíny budou stanoveny podle provozních a personálních podmínek školy (v souladu s hygienickými a bezpečnostními předpisy) a to tak, aby byla v maximální míře dodržena sedmidenní platnost dokladu.

Další informace k průběhu přijímacího řízení na střední školy najdete ZDE.

Mgr. Otto Ondráček, ředitel školy

 

Soubory ke stažení