I. základní škola

Přípravná třída

/ redakce

Historicky poprvé se na naší škole letos otevřela přípravná třída…

Přípravná třída

Třída je pro děti otevřena od 7:00 hodin, škola začíná v 7:30. Než se všichni ráno sejdeme, hrajeme si. Rádi využíváme velké vaky, ze kterých si stavíme domečky, skládáme puzzle, máme rádi stavebnice – hlavně Lego. Cinknutí zvonečku nás upozorní, že si máme sednout do kruhu, kde si povídáme, co bylo včera, co jsme zažili a viděli zajímavého. Při jazykové chvilce si procvičujeme jazýček, aby se nám dobře a správně mluvilo. Také trénujeme hbitost prstíků, abychom zvládli psát čáry, kruhy, vlnovky, horní a dolní smyčky a různé obloučky. Každý den utužujeme své tělo v ranním cvičení, kam zařazujeme i prvky jógy. Dvakrát týdně chodíme cvičit do tělocvičny. Všichni se těšíme na přestávku, kdy je svačina.

Každou hodinu máme jinou. Při jazykových a řečových činnostech poznáváme hlásku na začátku a na konci slov, rozkládáme slova na slabiky, pojmenováváme obrázky, učíme se srozumitelně a souvisle vyprávět. Baví nás „číst“ obrázkové příběhy a pohádky. Každý týden se učíme novou básničku a písničku. V matematických představách přiřazujeme a třídíme předměty, geometrické tvary, určujeme velikost, barvu, orientujeme se v prostoru a čase.

Poznáváme okolní svět nejen na vycházkách. Povídáme si o ročních obdobích, o zvířátkách, provádíme jednoduché pokusy, sledujeme počasí a všímáme si dění kolem nás. Stávají se z nás ochránci přírody a také se učíme zdravě žít.

Rádi kreslíme a malujeme, tvoříme a zpíváme v hodinách výtvarné, pracovní a hudební výchovy.

Navštěvujeme divadelní pohádková představení, pravidelně navštěvujeme místní knihovnu, za pěkného počasí chodíme sportovat na atletický stadion, rádi si pohrajeme na hřišti s průlezkami. Každý den pozorujeme na vycházce přírodu.

Čeká nás ještě hodně zajímavých akcí – pečení špaldových sušenek ve cvičné kuchyňce, návštěva městského úřadu, sportovní haly, pouštění draka, plavání a mnoho dalších aktivit…

Mgr. Jana Vojtová

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft