Přírodní učebna Hrnečnice

redakce  Sdílet článek na nebo

V úterý 22. září 2020 proběhla v lokalitě Hrnečnice zajímavá akce pro veřejnost…

Přírodní učebna Hrnečnice

Návštěvníci měli možnost seznámit se s nově nainstalovanými prvky učebny, které byly realizovány díky penězům vybraným na Startovači a za finanční podpory města. Jedná se o standardní budky jak pro ptáky, tak i pro netopýry, hadník, který slouží jako zimoviště plazům, broukoviště nebo nový informační panel. Návštěvníci si mohli prohlédnout jednotlivé tůně i okolí, seznámili se s historií budování tůní, jejich využitím a zároveň měli možnost účastnit se činností s dětmi Ekotýmu v terénu. Podařilo se nám odlovit několik larev vážek, potápníka vroubeného, čolka velkého nebo např. skokany zelené.

Celá akce probíhala pod záštitou spolku Sdružení Krajina ve spolupráci se žáky Ekotýmu při 1. základní škole v Novém Městě na Moravě.

Mgr. Martina Janíčková