I. základní škola

Přírodní zahrada Bezděčka

/ redakce

V oblasti lokality podél říčky Bezděčky za obchodním domem Billa byla vybudována přírodní zahrada…

Přírodní zahrada Bezděčka

Na jejím vzniku se podílelo Sdružením Krajina, město Nové Město na Moravě, CHKO Žďárské vrchy, Střední odborná škola Nové Město na Moravě a další partneři. Cílem je posílení ekologických funkcí lokality a rozšíření zázemí pro ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu na základních školách.

Bylo zde vybudováno jezírko, z kmenů vzrostlých stromů broukoviště pro bezobratlé a zimoviště pro obojživelníky. U stezky podél lokality jsou umístěné informační panely.

Stejně jako při realizaci naučné stezky v lokalitě Hrnečnice jsme měli možnost podílet se na realizaci, byť zatím jen drobnými úpravami terénu a zatravněním. Do budoucna se velmi těšíme na využívání této zahrady k badatelským i ochranářským účelům a velmi nás těší, že se záměr pro vybudování přírodní učebny zdařil.

Mgr. Martina Janíčková

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft