I. základní škola

Programy primární prevence

/ redakce

Probíhají na naší škole již řadu let a jsou součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z příslušného rámcového vzdělávacího programu a opírají se o dokumenty Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR.

Programy primární prevence

Jejich hlavním cílem je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování u žáků. Zprostředkovávají a poskytují cílovým skupinám takové znalosti, dovednosti a postoje, které podporují jejich zdravý životní styl.

Při realizaci těchto programů spolupracujeme s neziskovou organizací Portimo, která se snaží pracovat se třídami takovou formou, aby získané znalosti, dovednosti a postoje dokázali žáci uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnu a omezili tak pravděpodobnost vzniku a rozvoje rizikového chování.

Díky dotaci z Kraje Vysočina se uskutečnilo v průběhu dubna až června loňského školního roku a září až října letošního školního roku celkem 22 zážitkových tříhodinových bloků s různými tématy – počínaje „Zdravou třídou“ přes „Zdravé tělo“ až po program s názvem „Nedej se“, který je zaměřený na šikanu.

Pouze jedinec s rozvinutou osobností, s vírou v sebe sama a své schopnosti dokáže rozpoznat nebezpečí rizikového chování a bránit se mu. Doufejme tedy, že výše uvedené aktivity tomu napomohou.

Mgr. Pavlína Poláčková

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft