I. základní škola

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Název projektu: Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou – šablony II OPVVV

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011936

Naše škola se zapojila do projektu Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou – šablony II OPVVV je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem výzvy je podpořit základní školy a školská zařízení (školní družiny) formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Projekt bude realizován od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021.

Šablony, do kterých jsme se zapojili:

  • Personální podpora – plánujeme na období trvání projektu přijmout školního asistenta, pokračovat v činnosti speciálního pedagoga
  • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů
  • Zapojení odborníků z praxe do výuky
  • Projektové dny
  • Využití ICT ve vzdělávání
  • Podpora nových metod ve výuce
  • Realizace klubů pro žáky
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Vzájemná spolupráce pedagogů

Veškeré další informace naleznete ZDE.

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jídelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 603 227 190

Partneři školy

0304logoMicrosoft