Recitační soutěž

redakce  Sdílet článek na nebo

V pondělí 18. února 2019 se v kreslírně naší školy sešlo 35 dětí z 2.-5. tříd, které si pod vedením vyučujících připravily recitaci básní zpaměti…

Recitační soutěž

Poslechnout si přednes malých recitátorů byla radost, kterou přítomní rodiče a paní učitelky ocenili velkým potleskem.Vyhrát nemohou všichni, ale sladkou odměnu za odvahu a pěkný výkon si však zasloužili i ti, co na vítězný stupínek nebyli zavoláni. Vyzdvihnout je třeba Alžbětku Pejchalovou z 2.A, Adélku Kopřivovou z 3.B, Emu Kadlecovou ze 4.A a Markétu Dobrovolnou z 5.B., které obsadily 1. místa.

Blahopřejeme a poděkování patří všem, kteří svou přítomností vytvořili příjemnou atmosféru na poetickém odpoledni…

PaedDr. Miroslava Kotovicová