I. základní škola

S Lesy v lese o lese aneb lesní pedagogika

/ redakce

Jedná se o jednu z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese prostřednictvím lesního pedagoga…

S Lesy v lese o lese aneb lesní pedagogika

V rámci Dne Země měli žáci druhých, třetích a pátých tříd naší školy možnost prožít báječné dopoledne. Důraz byl kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se všichni účastníci učili vnímat les všemi smysly. Vystřídali se na čtyřech různých stanovištích, poznávali druhy stromů, osahali si zvířecí srst, pracovali s pilou, připomněli si, jak se v lese správě chovat, a dozvěděli se celou řadu dalších zajímavostí.

Velké poděkování patří novoměstské správě Lesů ČR v čele s Ing. Zdenkem Jarošem, který se svými spolupracovníky akci pro žáky připravil.

Mgr. Pavlína Poláčková

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft