Školní družina v dubnu

redakce  Sdílet článek na nebo

V dubnu jsme se konečně dočkali pěkného počasí. Toho si děti ve školní družině užívaly při pobytu venku na atletickém stadionu a dětském hřišti, kam si chodí rády hrát…

Školní družina v dubnu

Oslavili jsme Světový den Země a připomněli jsme si ekologické dopady ničení životního prostředí a důležitost třídění odpadu. I domácí výzva se vztahovala k tomuto tématu. Jsme rádi, že i doma děti třídí odpad a pomáhají rodičům s jeho odnášením. Zúčastnili jsme se v pořadí 8. disciplíny sportovní ligy. Děti měly za úkol jednu minutu skákat přes švihadlo. Na tuto disciplínu pilně trénují i ve školní družině, takže nás moc nepřekvapilo, kolik přeskoků jsou některé děti schopny udělat.

V dubnu se mladší děti věnovaly pohádce O Budulínkovi. Kreslily, zpívaly, skládaly pohádku podle děje a proplétaly se bludištěm. Starší děti se v Putování za pověstmi vydaly do nedalekého okolí, a to do Žďáru nad Sázavou. V knize pověstí U vyhaslých milířů se dozvěděly o vzniku poutního kostela na Zelené hoře. A víte, co jsou milíře? Děti z 3. oddělení už to ví. Také se dozvěděly, že stavitelem kostela byl J. B. Santiny. Pro jeho stavby je typická pěticípá hvězda, kterou se naučily vyrábět. Vyrábění se věnovaly celý měsíc, tentokrát však poněkud nezvykle – pod vedením svých kamarádů. Vyrobily si prasátko pro štěstí, deštníček a dárky pro kamarády z modelovací hmoty.

Ve všech třech odděleních jsme se věnovali jízdnímu kolu – co vše je nutné mít v jeho výbavě a jak se chovat v silničním provozu.

17. dubna jsme navštívili novoměstskou knihovnu. Paní knihovnice si pro nás připravily zajímavé vyrábění. Ze starých a vyřazených knih, které by pravděpodobně skončily v modrém kontejneru, jsme vyráběli myšky. Děti si prověřily svou zručnost a trpělivost, ale stálo to za to. Dětem se knihomyšky povedly a měly z nich radost. Paním knihovnicím moc děkujeme.

V dubnu jsme zachraňovali dalšího poníka, malou Sweetie Belle. Té se zatím nepodařilo zjistit, jaké má největší nadání. Nad tím, v čem jsou talentované děti v naší družině, jsme se také zamýšleli. Každý si měl namalovat své znaménko podle toho, v čem je dobrý a co ho baví. Také Sweetie Belle si už našla své místo mezi svými kamarády poníky. Vítáme ji zpět.

Radka Maděrová