Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku

redakce  Sdílet článek na nebo
Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku

Uplynulý školní rok byl úplně jiný než roky předchozí. Žáci toho do školy nachodili mnohem méně než v jiných letech, většinu roku se učili distančně, z domova. Úplně jiný byl i závěr roku pro deváťáky. Do školy už se sice v červnu mohlo, ale stále platila epidemiologická opatření, která bylo třeba dodržovat. Rozloučení s našimi vycházejícími žáky jsme si však nenechali ujít.

Poslední školní den proběhlo slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku v kreslírně naší školy. Každá třída se rozloučila se svou třídní učitelkou, která jim pomáhala zvládat nástrahy školního života. Se žáky se rozloučilo i vedení školy a předsedkyně Spolku rodičů při ZŠ Nové Město na Moravě.

Rozloučení letos probíhalo v užším kruhu, ale o to bylo osobnější a srdečnější. Slzičkám se neubránili ani deváťáci, ani paní učitelky. Přece jen to byly krásné společné roky plné nejen učení a školních povinností, ale také kamarádství, smíchu a veselých zážitků. Na ně budou všichni ještě dlouho vzpomínat.

Devět společných let tak definitivně skončilo a před každým z našich žáků je nový začátek, nová životní etapa. Na každém konci je krásné, že něco nového začíná… Přejeme všem krásné prázdniny a hodně štěstí do nového začátku.

Za finanční podporu při realizaci akce děkujeme Spolku rodičů při ZŠ a městu Nové Město na Moravě.

Mgr. Hana Knapčoková