Sportovní odpoledne s TAJV v družině

/ redakce

Všichni cítíme, že na děti negativně působila dlouhá koronavirová sportovní odmlka, která nás omezuje téměř dva roky…

Sportovní odpoledne s TAJV v družině

Proto jsme využili nabídky profesionálního sportovce Mgr. Jana Váni, který jezdí po celé České republice a pořádá pro děti sportovní turnaje s TAJV (Tenisová akademie Jan Váňa). Ve čtvrtek 4. října 2021 zavítal do Nového Města a pro děti z naší školní družiny uspořádal sportovní odpoledne. Děti se rozdělily do družstev a postupně si vyzkoušely své pohybové schopnosti a dovednosti v pěti disciplínách: tenis, florbal, frisbee, malý fotbal a házená. Na každém stanovišti sbíraly body, které se na závěr sečetly. A kdo nakonec vyhrál?

– na 3. místě se umístil Adam Šafařík ze 4.B

– na 2. místě se umístil Filip Brázda z 2.A

– na 1. místě byl a vítězem se stal Milan Dvořák ze 4.A, který vyhrál hlavní cenu – vstupenku na celostátní turnaj vítězů

Naši vítězové obdrželi pěkné ceny, ale ostatní děti nebyly smutné, protože nikdo neodešel s prázdnou. Jednohlasně se všichni shodli na tom, že pokud se akce bude příští rok opakovat, rádi se zúčastníme.

Radka Maděrová

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jídelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 603 227 190

Partneři školy

0304logoMicrosoft