Stanovení úplaty za vzdělávání ve školní družině

redakce  Sdílet článek na nebo
Stanovení úplaty za vzdělávání ve školní družině

Ředitel školy stanovuje podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) od 1. 1. 2020 z důvodu navýšení provozních nákladů výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině na částku 150,- Kč měsíčně.

O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.