Stařenka muzika vypráví

redakce  Sdílet článek na nebo

Ve dnech 10. a 11. prosince 2018 proběhl v kmenových třídách 1.-5. ročníku hudební pořad Stařenka muzika vypráví…

Stařenka muzika vypráví

Se svým programem naši školu navštívil pan Petr Drkula, výrobce a distributor starých lidových  nástrojů. Vyrábí lidové nástroje našich předků, které byly kdysi dávno oblíbené mezi prostými lidmi v celé naší zemi.

Žáci v jednotlivých třídách měli možnost si na tyto zajímavé hudební nástroje zahrát. Třídami tak kolovala KOBZA – dřevěný strunný nástroj s řadou melodických a doprovodných kovových strun. Dále pak GRUMLE – ocelový ručně tvarovaný nástroj. Dětem se moc líbila hra na dechové nástroje: KONCOVKA – dřevěný dechový nástroj v přírodním vzhledu, DVOJAČKA – dechový nástroj různého ladění, MOLDÁNKY – dechový lidový nástroj, PASTÝŘSKÁ PÍŠŤALA – se šesti otvory různého ladění, FUJARKA – další z dechových nástrojů.

Žáci měli možnost vyzkoušet hru na jednotlivé hudební nástroje a pak také slyšet, jak znějí všechny nástroje dohromady. Všem se hudební program líbil hlavně proto, že se všechny děti mohly aktivně zapojit do hraní a poznaly, jak se bavili lidé v dávných dobách.

Mgr. Ivana Fousková