Světový den vody v družině

redakce  Sdílet článek na nebo

Každý rok se děti ve školní družině věnují Světovému dni vody. I letos jsme se vodou samozřejmě také zabývali…

Světový den vody v družině

Mimo jiné jsme mluvili o její důležitosti pro život na Zemi. Děti se dozvěděly, z čeho se voda skládá, jak ji dělíme, jaké množství tvoří povrch Země a jací živočichové žijí v jaké vodě. Bavili jsme se také o tom, že neustále ubývá pitné vody, tolik nutné pro člověka.

Připomněli jsme si písničky, v kterých se zpívá o vodě, a ty nejznámější jsme si společně zazpívali. Na závěr si děti udělaly pracovní list a samy se zamyslely nad tím, jak chránit vodu před znečišťováním.

Radka Maděrová