Světový den vody

redakce  Sdílet článek na nebo

Oslavy Světového dne vody se nám staly zábavnou tradicí…

Světový den vody

Žáci, kteří navštěvují volitelný předmět ekologicko přírodopisná praktika, trávili březnovou výuku v přírodě, kde se zaměřili na vodní zdroje v okolí. Odebírali vzorky, mikroskopovali, bádali, sbírali informace, fotografie, vytvářeli informační plakáty.

Ekotým si navíc připravil pro žáky 4. ročníku pokusy s vodou a také soutěž v podobě kvízu o vodě. Starší žáci se tak stali průvodci mladším žákům, trpělivě jim vysvětlovali jednotlivé postupy, principy a zábavnou formou malé kamarády učili novým poznatkům a dovednostem.

Mgr. Martina Janíčková