I. základní škola

Světový den výživy

/ redakce

Každoročně se od roku 1981 ve více než 150 zemích světa připomíná 16. říjen jako Světový den výživy…

Světový den výživy

Na jedné straně umírá ročně mnoho milionů lidí na chronickou podvýživu, na druhé straně mnohé země – včetně České republiky – mají paradoxně problém opačný. Je jím nadměrný příjem potravy vedoucí k velkým zdravotním problémům – obezitě, vysokému krevnímu tlaku, nemocem srdce a cév. Z toho vyplývá nutnost náš přístup k výživě řešit od nejútlejšího věku.

V rámci dlouhodobého projektu Zdravá škola, běžícího na naší škole již více než deset let a za finanční podpory Kraje Vysočina, proběhla u nás ve škole osvětová akce pro budoucí školáky a žáky celého prvního stupně, při níž si nejen povídali o zdravé výživě, ale také si pochutnali na jablečných vaflích a ovocném smoothie.

Všem, kteří se na akci podíleli, patří velký dík.

Mgr. Pavlína Poláčková

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft