Titul Ekoškola potřetí

redakce  Sdílet článek na nebo

V letošním roce budeme usilovat již potřetí o prestižní mezinárodní titul Ekoškola…

Titul Ekoškola potřetí

Spočívá v naplnění sedmi kroků, které vedou k jeho obhájení. Práce školního Ekotýmu, který se schází každé pondělí, nabírá na intenzitě. Provedli jsme analýzu školy v různých oblastech – např. voda, energie, odpady, doprava nebo prostředí školy. Následně jsme stanovili silné a slabé stránky školy, ze kterých pak vyplynuly úkoly, které povedou ke zlepšení slabých stránek. Naši práci monitorujeme, informujeme o novinkách i aktivitách, pořádáme různé akce, spolupracujeme s nejrůznějšími organizacemi.

Nic bychom ale nedokázali bez spolupráce s vámi, kamarády, spolužáky, učiteli, vedením školy i správními zaměstnanci. Snad se obhájení titulu podaří.

Mgr. Martina Janíčková

 

Sedm kroků k titutlu

1.   EKOTÝM

2.   ANALÝZA

3.   PLÁN ČINNOSTÍ

4.   MONITOROVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ

5.   ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE

6.   INFORMOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE

7.   EKOKODEX