I. základní škola

Učení není mučení

/ redakce

O tom, že učení není mučení, ale může být i zábavou, se žáci 2.A přesvědčují poměrně často…

Učení není mučení

Tentokrát děti zaujalo téma o České republice, a tak jsme si vytvořili lapbooky (kniha, která tvoří ucelený soubor informací, zajímavostí…) Nejen že si děti udělaly zajímavý přehled probíraného učiva o ČR, ale během stříhání, lepení a hledání zajímavostí si učivo nenásilnou  formou procvičovaly.

Mgr. Pavla Sedláková

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft