I. základní škola

Učíme se v souvislostech

/ redakce

Doba se změnila. Už nestačí znát nazpaměť všechny řeky světa nebo periodickou soustavu prvků…

Učíme se v souvislostech

Klíčem k porozumění budoucímu světu jsou schopnosti učit se, být tvůrčí, otevřený, uvažovat v souvislostech. Snažíme se vzdělávat žáky tak, aby na informace nahlíželi z různých úhlů pohledu a dokázali je dávat do vzájemných souvislostí.

V průběhu prosince ukončili žáci 5.B ve vlastivědě učivo o 1. světové válce a v návaznosti na to navštívili Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě – někteří dokonce poprvé. Hledáte souvislost? Tak tady je: dva slavní novoměstští rodáci jsou s těmito událostmi bytostně spojeni.

Prvním z nich je Jan Štursa, žijící a tvořící na přelomu 19. a 20. století. Po vypuknutí války nastoupil jako prostý vojín k 81. pěšímu pluku v Jihlavě. Po válce vytvořil mimo jiné dvě významná díla, kterými reagoval na své tragické zážitky z války– Pohřeb v Karpatech (čtyři vojáci různých národností ukládající svého spolubojovníka do hrobu) a Raněný. V tomto případě byl svědkem, jak voják stojící v zákopech byl zasažen do hlavy a následně se jeho tělo pomalu sesulo na zem…

Druhou osobností je Vincenc Makovský, žák výše uvedeného Jana Štursy, Ten narukoval do rakousko-uherské armády až v únoru 1918. Dlouho tam však nepobyl, z armády zběhl a do konce války se pak ukrýval ve svém rodišti a v Krucemburku. Tady jeho souvislost s 1. světovou válkou sice končí, ale známé jsou jeho sochy Jana Amose Komenského, který není žákům neznámý, a TGM, se kterým se seznámí záhy, tedy v lednu, kdy je čeká téma: „Poválečné uspořádání světa a vznik 1. republiky.“

Výstavy věnované oběma osobnostem určitě za zhlédnutí stojí a doufejme, že jejich návštěva zanechala v žácích alespoň nějaký prožitek, rozšířila jejich obzory a nové informace dala do nových souvislostí…

Mgr. Pavlína Poláčková

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft