Ukliďme svět

redakce  Sdílet článek na nebo

Každý rok se naše škola zapojuje do akce Ukliďme svět a nejinak tomu bylo i v letošním školním roce…

Ukliďme svět

Žáci 8. ročníku, kteří navštěvují volitelný předmět ekologicko přírodopisná praktika, se vyzbrojili rukavicemi a pytli na odpadky a vydali se „bojovat“ s odpadky do městského parku Koruna. Práce nám šla pěkně od ruky, a když jsme skončili, vypadali jsme jak banda alkoholiků, neboť každý našel alespoň jednu láhev od alkoholu, takže to vydalo na pěknou sbírku. Člověk někdy žasne nad lidskou nepořádností a lajdáctvím.

Sebrané odpadky zaplnily dva velké pytle a zároveň podaly svědectví o tom, že byť žijeme v 21. století, ovládáme dokonalé technologie a létáme do vesmíru, tak někteří z nás si nedokázali osvojit základní návyk, že odpadky patří do koše.

Mgr. Martina Janíčková