I. základní škola

Úspěchy žáků 1. ZŠ v soutěžích a olympiádách

/ redakce

Učitelé 1. ZŠ vychovávají a vzdělávají své žáky tak, aby se co nejlépe uplatnili i v dalším životě…

Úspěchy žáků 1. ZŠ v soutěžích a olympiádách

Aby mohli své nabyté znalosti a dovednosti ověřit a porovnat s ostatními, zapojují se do mnoha vědomostních, dovednostních a sportovních soutěží. Školní rok 2023-2024 byl pro naše žáky obzvlášť úspěšný.

Již tradičně se našim žákům daří v oblasti informatiky, na kterou se škola specializuje. V krajské soutěži zaměřené na problematiku IT bezpečnosti se právě naše škola stala vítěznou školou poté, co naši žáci získali tři 1. místa v kategoriích prezentace, video a deskové hry. 3. místo v krajském kole soutěže Office Aréna 2024 patřilo Tomáši Fialovi z 8.C včetně postupu do republikového finále. Tomáš Pala z 9.C získal 3. místo v republikovém kole soutěže IT-Slot.  Také soutěž Bobřík informatiky má každoročně své úspěšné řešitele.

Skvěle reprezentovali žáci školu ve vědomostních soutěžích, kde jsme měli velmi úspěšné řešitele okresních kol například v matematické, biologické, zeměpisné a dějepisné olympiádě. V soutěži Mladý chemik reprezentoval naši školu Ondřej Klement z 9.C v republikovém kole, kam si zajistil postup skvělými výsledky z nižších kol.

Velmi úspěšní jsme byli i v oblasti sportu. V přespolním běhu postoupili starší žáci do republikového finále. Naši žáci získali 1. místo v okrese v minifotbale a 1. místo v okresním kole McDonald´s Cupu v minikopané – obojí s postupem do krajského kola.

Dařilo se i v dalších oblastech, neboť výčet soutěží, do kterých se naše škola tradičně zapojuje, je široký. Jmenujme 1. místo ve stavitelské soutěži Cihla k cihle či 1. místo v soutěži finanční gramotnosti Peníze a my.

Gratulujeme všem žákům a děkujeme jim za reprezentaci naší školy. Poděkování patří i rodičům a pedagogům, kteří je podporují a připravují.

Mgr. Marcela Slámová

 

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft