Vánoční zpívání

redakce  Sdílet článek na nebo

Období adventu se v naší škole již tradičně neslo ve znamení příjemné vánoční atmosféry…

Vánoční zpívání

Ze školní kuchyňky se denně linula vůně perníčků, třídy a chodby byly krásně vánočně vyzdobeny a nejen ze školního rozhlasu zněly místo zvonění vánoční koledy. Třída 9.C připravila pásmo vánočních písniček, jímž v posledním předvánočním týdnu rozezpívala doslova celou školu. O velké přestávce obsadila schodiště a za doprovodu kytary se k žákům devátého ročníku postupně svým zpěvem přidávali i ostatní žáci školy a učitelé. Velký potlesk sklidila Míša Trojánková, která předvedla své pěvecké nadání i sólovým zpěvem. Pro velký úspěch se na přání zpívalo i v dalších dnech…

Ve čtvrtek 20. prosince se deváťáci přesunuli před budovu školy a během velké přestávky zpívali vánoční koledy pro radost všech kolemjdoucích. Opět sklidili velký potlesk a povedlo se jim navodit příjemnou vánoční atmosféru i v části Vratislavova náměstí.

Třída 9.C zpívá často a ráda. Zazpívat celé škole však vyžadovalo i velkou odvahu a čas věnovaný přípravě. Za odborné vedení patří velký dík paní učitelce Renatě Slámové a za krásnou vánoční atmosféru, o kterou se žáci 9.C svým zpěvem ve škole postarali, moc děkujeme!

Mgr. Marcela Slámová