Vysazení památné lípy

redakce  Sdílet článek na nebo

V pátek 26. října 2018 jsme se s Ekotýmem vydali na slavnostní vysazení lípy, symbolu české státnosti…

Vysazení památné lípy

Jednalo se o lípu malolistou. Po příchodu na smluvené místo na nás čekal pan starosta Michal Šmarda, pan místostarosta Stanislav Marek a docent Ing. Ladislav Slonek, CSc. Za Novoměstský okrašlovací spolek nám přišel popřát hodně úspěchů také pan Jaromír Černý. Společně jsme lípu zasadili, každý přidal pár lopat hlíny a poté jsme ji zalili. Nakonec jsme si ještě vyslechli zajímavé povídání pana Slonka o historii, původu a významu lípy.

A tak se pyšníme dalším krásným majestátním stromem, který můžeme vídat vedle Cihelského rybníka a pozorovat jeho růst.

Zuzana Havránková, 8.C