Zakončení školního roku ve 3. oddělení školní družiny

redakce  Sdílet článek na nebo

Celý školní rok jsme poznávali pověsti našeho blízkého okolí…

Zakončení školního roku ve 3. oddělení školní družiny

Četli jsme si knihy o pověstech, zhlédli sgrafita Karla Němce v našem blízkém okolí, navštívili strašidelné podzemí a vodní mlýnek v Horáckém muzeu.  Povídali jsme si o vzniku pověstí. V červnu jsme naše putování za pověstmi zakončili vycházkou do novoměstského lesa Ochoza, na kterou se děti moc těšily.

Naše cesta začínala v Koruně a pokračovala mezi Cihelským a Klečkovským rybníkem, kde na nás čekal první úkol o vodě. Počasí bylo letní a bylo vidět, jak ve vodě plují kapři. Žáby skřehotaly s hlavou nad hladinou a přitahovaly pozornost všech dětí. Pokračovali jsme směrem k chatě Mercedes, cestou jsme poznávali stromy a květiny a u chaty samotné se děti seznámily s její historií.

Po vstupu do lesa jsme se snažili jít tiše a to se vyplatilo. Viděli jsme nedaleko cesty odpočívat krásně zbarveného divokého holuba. Došli jsme k odpočívadlu U sv. Huberta. Četli jsme si o životě sv. Huberta a vyprávěli si o lese. Nechybělo ani hravé soutěžení.

Stříška Skautské studánky nás nalákala trochu z cesty, a tak jsme objevili párek datlů, kteří se přišli ke studánce osvěžit. V blízkosti studánky bylo husté borůvčí a na něm se modraly zralé plody. Děti měly ze svých objevů velkou radost. Pokračovali jsme v cestě a přiblížili jsme se k Vysočina Areně. Prohlédli jsme si sportovní areál a okolí.

Přístřešek odpočívadla nás ukryl před sluníčkem. Tam jsme posvačili a autobusem MHD se vraceli na autobusové nádraží v Novém Městě. Soutěžní vycházka za pověstmi se dětem líbila a ukázala, že když jdeme tiše, tak má pro nás příroda ještě něco navíc…

Jana Šimková