Žákovský parlament 2018-2019 – 3. schůzka

redakce  Sdílet článek na nebo

Dne 12. listopadu 2018  proběhla třetí schůzka žákovského parlamentu. Program: Úvod Zhodnocení akcí za minulý měsíc Vyhodnocení zapojení žákovského parlamentu do oslav 100. výročí vzniku …

Žákovský parlament 2018-2019 – 3. schůzka

Dne 12. listopadu 2018  proběhla třetí schůzka žákovského parlamentu.

Program:

  1. Úvod
  2. Zhodnocení akcí za minulý měsíc
  3. Vyhodnocení zapojení žákovského parlamentu do oslav 100. výročí vzniku republiky
  4. Volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu
  5. Příprava projektu Krabice od bot
  6. Mapování situace ve škole
  7. Závěr

Po úvodní části proběhlo zhodnocení akcí za minulé období. Všechny akce žáci hodnotili pozitivně. Žákovský parlament vyhodnotil za přítomnosti ředitele školy zapojení do oslav 100. výročí vzniku republiky. Akce se velmi vydařila, svědčí o tom reakce dětí, rodičů i ostatní veřejnosti.

Následovala volba předsedy a místopředsedy žákovského parlamentu z řad zástupců 8. a 9. ročníku. Počty hlasů byly velmi vyrovnané, neboť všichni kandidáti jsou již zkušenými a aktivními členy. Nakonec jsme zvojili takto:

  • předseda: Jolana Horváthová
  • místopředseda: Veronika Jamborová

Členové žákovského parlamentu se opět rozhodli zapojit do charitativní akce Krabice od bot, bude relizována na příštím setkání. Pokud by se chtěli zapojit i další žáci školy, mají možnost.

V další části setkání proběhlo mapování situace ve škole – co se žákům líbí, co jim občas vadí, co by se dalo zlepšit… Tímto tématem se budeme zabývat na příštím setkání. Všichni mají možnost se také vyjádřit, své připomínky a náměty předávejte členům žákovského parlamentu.

Mgr. Hana Knapčoková