Zápis do první třídy

redakce  Sdílet článek na nebo
Zápis do první třídy

Pro školní rok 2020-2021 proběhne zápis ve dnech 14.-16. dubna 2020, ve výjimečných případech v náhradních termínech – 29. až 30. dubna 2020.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovil ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona. Dle nařízení MŠMT se bude zápis do 1. tříd pro školní rok 2020-2021 konat v uvedeném termínu bez přítomnosti dětí.

K zápisu jsou třeba tyto dokumenty:

  • Přihláška dítěte k zápisu k povinné školní docházce (ve formátu MS Word ZDE, ve formátu pdf ZDE)
  • Zápisní list pro školní rok 2020-2021 (ve formátu MS Word ZDE, ve formátu pdf ZDE)
  • Kopie rodného listu dítěte (nebo čestné prohlášení, že uvedené údaje jsou pravdivé)
  • Rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Dokumenty (formuláře) potřebné k zápisu dítěte do první třídy lze v době od 1. do 16. dubna 2020 vyzvednout také osobně ve vestibulu u hlavního vchodu do budovy školy na Vratislavově náměstí 124 bez nutnosti kontaktu se sekretariátem školy.

Škola zašle všem přihlášeným dětem (jejich zákonným zástupcům) – identifikační – registrační číslo na uvedenou mailovou adresu, případně číslo sdělí při osobní návštěvě zákonných zástupců dítěte na sekretariátu školy. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.


Rodiče mohou podávat potřebné dokumenty v uvedeném termínu na adresu školy těmito způsoby:

  • elektronicky s elektronickým podpisem na mail: zs1@nmnm.cz
  • datovou schránkou: sjejh3q
  • poštou na adresu školy
  • v zalepené obálce přímo do poštovní schránky školy na Vratislavově náměstí 124 (schránka je ve dveřích vchodu vedle Komerční banky)
  • osobně ve stanovených úředních hodinách na sekretariátu školy na Vratislavově náměstí 124

 

Další všeobecné informace k zápisu do 1. třídy jsou k dispozici ZDE.