I. základní škola

Zkrášlujeme naše nejbližší okolí

/ redakce

Zlepšování prostředí, ve kterém žijeme, je jedna z mnoha aktivit projektu Zdravá škola, který na naší škole běží již mnoho let…

Zkrášlujeme naše nejbližší okolí

Za finanční podpory Kraje Vysočina tak mohlo vzniknout místo plné kvetoucích rostlin, krásně vonící – což se ale plně projeví až v příštím roce, kdy zasazené levandule rozkvetou. V závěru loňského školního roku totiž vytvořili žáci 4.B takové místo ve školním dvoře, kousek živé přírody na dvou záhoncích. Jejich údržbu mají ve svých rukou i letos jako páťáci především formou zálivky a odstraňování plevelů.

Důležitý je i fakt, že k zálivce je využíváno nejlepší možné řešení – dešťová voda, což je nejen ekonomické (ani jednou za celé vegetační období nebyla použita voda kohoutková), ekologické, ale také praktické. Dva sudy na dešťovku tak zachycují vodu ze školní střechy.

Mgr. Pavlína Poláčková

Rychlé kontakty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vratislavovo náměstí 124
Nové Město na Moravě
592 31
IZO: 102943087
IČO: 70284725

kancelář: 566 598 500
ředitelna: 566 598 501
zs1@nmnm.cz

Školní jídelna
tel. 566 598 580
jidelna@zs1.nmnm.cz

Školní družina
tel. 566 598 570
druzina@zs1.nmnm.cz

Pracoviště Sportovní ulice 321
1.–3. roč.
tel. 566 598 541

Pracoviště Slavkovice 7
tel. 566 598 560

Krizová linka proti šikanování
tel. 721 374 364

Partneři školy

0304logoMicrosoft