Změna režimu školní jídelny

redakce  Sdílet článek na nebo
Změna režimu školní jídelny

Vážení strávníci,

z důvodu stavebních komplikací a zvýšeného počtu obědů jsme nuceni od pondělí 30. 9. 2019 stanovit nová opatření a upravit časový výdej obědů pro všechny strávníky. Změny se dotknou žáků i zaměstnanců školy, kterým jsme upravili rozvrhy hodin a změnili konce vyučovacích hodin. Cizím strávníkům a strávníkům, kteří si oběd odebírají do jídlonosičů, jsme upravili stravovací dobu a výdej pro ně bude probíhat v následujících časových intervalech:

1) 10:45-11:00 hod.

2) 11:30-11:55 hod.

3) 12:25-12:45 hod.

4) 13:10-13:40 hod.

 

Časové úseky jsou pro tyto skupiny strávníků závazné. Přednost při výdeji obědů mají žáci a zaměstnanci školy. Strávníkům, kteří přijdou na oběd v jinou než stanovenou dobu, bude oběd vydán až po obsloužení žáků a zaměstnanců školy.

Situace je ale daleko komplikovanější. Jakmile bude únikové schodiště (zadní část jídelny) zkolaudováno, začnou tudy strávníci chodit na oběd. Hlavní schodiště se uzavře a začne se zde budovat bezbariérový vstup (výtah). Bude-li vše pokračovat dle stávajícího stavebního harmonogramu, měla by tato situace nastat po 1. listopadu 2019.

Nejdůležitějším úkolem však bude, zda se do té doby podaří vytvořit bezpečný přechod pro naše žáky, aby mohli vstupovat do školní jídelny přímo ze stávajících prostor školy. Podaří-li se to, je pak velmi reálný předpoklad, že by všechna nově nastolená opatření mohla ve stávajícím režimu dál pokračovat. Pokud však budou muset naši žáci chodit také přes únikové schodiště, je možné, že budeme nuceni přijmout další dočasná opatření pro co nejoptimálnější výdej stravy.

Vážím si toho, že jste si pro svoje stravování vybrali naši jídelnu, že vám u nás chutná, i když podmínky pro stolování nejsou ideální a ani situace při výdeji jídla není pro vás zrovna jednoduchá a optimální. Věřím však, že při respektování všech opatření, vzájemné toleranci, pochopení a vstřícnosti společně tuto dočasnou nepříjemnou situaci zvládneme.

Mgr. Otto Ondráček, ředitel školy